Đăng Kí An Ninh Quốc Tế (I.S.R)

Security

Đánh dấu an ninh

Đánh dấu Cửa sổ An ninh là một hệ thống an ninh hiệu quả và đơn giản, làm giảm đáng kể khả năng kẻ gian đánh cắp xe hơi của bạn.

Lợi ích của Đánh dấu Cửa sổ An ninh:

- Khiến chiếc xe của bạn trở nên dễ nhận diện hơn bằng dấu hiệu nhận dạng độc đáo, có thể ngăn cản những tên trộm cứng đầu.
- Đưa chiếc xe của bạn vào mạng lưới An Ninh Quốc tế lớn nhất thế giới.
- Dịch vụ kiểm tra xe khắp cả nước liên tục 24 giờ.
- Biển số cá nhân hóa đơn giản.
- Hệ thống này được sử dụng và công nhận bởi những nhà sản xuất xe lớn khắp thế giới.
- Đặc điểm kỹ thuật được cảnh sát ưa thích.