Nhân Viên

Đội Ngũ Nhân Viên Của Chúng Tôi

Chúng Tôi Là

Chúng tôi là một doanh nghiệp tư nhân và chúng tôi rất tự hào về hướng đi của doanh nghiệp; không đơn thuần chỉ bán sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp những giải pháp chăm sóc, sửa chữa cho xe ô tô, giúp khách hàng có thể vệ sinh và nâng cấp xe dễ dàng hơn.

Vai Trò Của Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết tham gia một chương trình nghiên cứu và phát triển nhằm đảm bảo rằng Supagard luôn áp dụng công nghệ dẫn đầu thị trường, mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Quản Lý Cấp Cao

Bà Jean Quinn
Tổng giám đốc điều hành

Giám sát và điều hành tất cả phòng ban thuộc Công ty TNHH Supagard bao gồm: tài chính, mua bán, định giá, xâu dựng thương hiệu và tiếp thị.

Bà Alison Abbott
Giám đốc điều hành

Chịu trách nhiệm phân tích - giám sát tài chính và cố vấn chiến lược đối với tất cả các bộ phận thuộc Công ty TNHH Supagard. Nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến ngân sách và điều hành kinh doanh.

Bà Pauline Paterson
Giám đốc tài chính

Chịu trách nhiệm các hoạt động tài chính của Công ty TNHH Supagard, chủ yếu liên quan đến doanh thu, báo cáo thuế, cân đối tài chính và báo cáo thu nhập.

Ông David Paterson
Giám đốc Marketing

Chịu trách nhiệm duy trì, nâng cao và quảng bá thương hiệu Supagard. Đóng vai trò chủ chốt trong các chiến lược marketing gồm: tài liệu quảng cáo, nhãn mác, website, quảng bá truyền thông. Quản lý và phát triển sản phẩm dưới thương hiệu Supagard.

Ông James Smyth
Giám đốc kỹ thuật và mua hàng

Chịu trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá và mua sản phẩm chính của Công ty Supagard. Chuyên gia phân tích hiệu suất sản phẩm, duy trì vị thế sản phẩm dẫn đầu thị trường của Supagard.

Alan Graham
Trưởng bộ phận kinh doanh

Chịu trách nhiệm chính trong các chiến lược kinh doanh, quản lý đội ngũ kinh doanh trên nhiều thị trường để đảm bảo sự phát triển thành công của mô hình kinh doanh của thương hiệu Supagard.

Ông Chris Benham
Quản lý khách hàng trọng điểm

Thành viên cao cấp của bộ phận Quản lý khách hàng trọng điểm, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển mối quan hệ của các khách hàng trọng điểm với các nhà sản xuất và đại lý lớn. Chú trọng vào một số khách hàng và mối quan hệ chính.

Bà Lauren Smith
Quản lý khách hàng trọng điểm

Là thành viên của Nhóm khách hàng trọng điểm, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển mối quan hệ của các khách hàng trọng điểm lớn với các nhà sản xuất và đại lý lớn.

Bà Rhona Foote
Quản lý văn phòng

Quản lý văn phòng, giám sát các công việc thường ngày của đội ngũ bán hàng và quản trị của Supagard, nhằm đảm bảo hoạt động của các dịch vụ khách hàng, lập hóa đơn, báo cáo.

Văn phòng

Bà Laura-Anne McGhee
Quản trị bán hàng cấp cao/Trợ lý của David Paterson

Thành viên của đội ngũ bán hàng và quản trị của Công ty TNHH Supagard liên quan đến dịch vụ khách hàng, lập hóa đơn, báo cáo và phân tích dữ liệu. Ngoài ra, còn là trợ lý của David Paterson, Giám đốc Marketing.

Stephanie Docherty
Quản trị bán hàng

Thành viên của đội ngũ bán hàng và quản trị của Công ty TNHH Supagard liên quan đến dịch vụ khách hàng, lập hóa đơn, báo cáo và phân tích dữ liệu. Đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch và quản lý nhật ký công việc của các thành viên trong Nhóm Quản lý cấp cao.

Amanda Warren
Quản trị bán hàng

Thành viên của đội ngũ bán hàng và quản trị của Công ty TNHH Supagard liên quan đến dịch vụ khách hàng, lập hóa đơn, báo cáo và phân tích dữ liệu. Đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch và quản lý nhật ký công việc của các thành viên trong Nhóm Quản lý cấp cao.

James McGee
Quản trị bán hàng

Thành viên của đội ngũ bán hàng của Công ty TNHH Supagard, chuyên mảng bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý kho hàng.

Quản trị văn phòng
Office Administrator

Thành viên của nhóm quản trị, chuyên xuất hóa đơn sản phẩm Hậu mãi.